Annonse

Et lite smitteutbrudd i Nordre Follo førte til full texas på en barneskole. Førsteklassinger måtte ta coronatest. Rektor hyllet barna og sa hun var stolt over at de tok testen: «For at  ikke andre skal bli smitta. Barn merker jo ofte ikke at de har det engang.»  Dette er et godt eksempel på hvordan barn blir brukt og kan ta skade i denne viruskrigen. Er det slik praksis rektorer, ordførere og kommuneoverleger ønsker? I følge en ny rapport smitter ikke barna. «Vi gambler med barn psykiske helse,» sier en forsker.

To døde på sykehjem førte til full nedstenging

Hva er det som skjer? Like etter at kommunen åpnet, stengte den fullstendig ned igjen på få timers varsel. Lokale restauranter rakk å skjenke i fire timer, så var det slutt: Det var mistanke om engelsk virus på et sykehjem i Ski. To i åttiårene var døde. Prøver var sendt til analyse og svar kom fra FHI flere uker etterpå. Mistanke om smitte blant annet på en barneskole, gjorde at kommuneoverlegen og kommunestyret slo full alarm.

Oppegård avis fulgte 29.121  opp med sjokk-nyheten «Enda flere smittet av korona – disse skolene er berørt.» I artikkelen skrev redaktør Sigbjørn Vedeld at flere hundre personer var satt i karantene grunnet utbruddet ved barneskolen. De fleste tilfellene var på 1. trinn. Under artikkelen publiserte lokalavisen en video med tittelen «rektors rørende hilsen.» Denne har kommunen senere publisert på YouTube med tittelen:

«Rektor, Nina Sæthre på Tårnåsen skole forteller barna om det å ta koronatest med hjelp av Pippi.»

SE REKTORS «RØRENDE HILSEN» HER.

I videoen hyller rektor 6-7-åringer som tok coronatest. Alle sammen helt friske, så vidt Helsetine kjenner til. Det er nemlig ikke fremsatt tall på syke, kun på smittede.

Les rektors «rørende hilsen» her. Jeg gjengir den som et eksempel på hvor galt det kan gå når virusfrykten råder og kommuneledelsen krever kontroll. Jeg mener dette er symptomatisk på hvordan barn blir skadelidende i kampen mot et relativt uskyldig virus:   

«Hei, kjære alle førsteklassinger. Det er rektor da og Pippi (en dukke) som hilser til dere. Og vet dere hva: Et øyeblikk. Hva sa du, Pippi. Jammen, jeg skal si det. Dere. Jeg vet at dere nå har vært så flinke og vært og tatt coronatest. Og vet dere hva. Hva sa du, Pippi. Ja, jeg skal si det. Ja, jeg skal det. Pippi må også gå å ta coronatest. Og det er det vi skal nå. Og jeg har fortalt Pippi at dere har vært der og hun er kjempestolt over at dere har gjort det. Og så er det jo sånn dere at derfor dere går og tar  den coronatesten, det er jo fordi  at ikke mange andre skal bli smitta. Sånn at vi kan passe på hverandre. For hvis du skulle få det og sånt så, det er mange barn som nesten ikke merker det engang,  ikke sant. Men det er veldig viktig at vi hjelper å passe på hverandre. Eller hva sier du, Pippi. Hva sier du? Ja. Ok, dere.  Jeg og er veldig stolt av dere og så håper jeg at vi snart sees på skolen. Hadé.»

Link til hele artikkelen og videohilsenen  her: 

Bekymret over at barn tar for mye ansvar

Bekymringen går på ordlyden i videohilsenen: Barn helt ned til 6-7 års alder læres her opp til at de er farlige for voksne. De må teste seg så ikke mange andre blir syke. Det kan minne om propaganda og verstefallstenkning som vi ellers bare kjenner fra myndighetene og Bent Høie. Jeg er bekymret over at barn her tar og gis for mye ansvar.  Og hva med etikken og personvernet? Sykdom er en privatsak. Disse barna var ikke syke. Og vi vet ikke om barn er smittsomme om de har virus engang. Få er syke av viruset i Norge. De fleste av oss er faktisk helt friske! Så hvordan kan vi forsvare å nærmest tvangsteste barn for et relativt ufarlig virus?

Hvorfor er de så «flinke! ? 

Samtidig stusser jeg over at rektor er stolte av førsteklassingene og sier at de er så flinke som tar coronatest – for at andre ikke skal bli smitta. Hva går stoltheten og flinkheten ut på? Er helt friske barn «flinke» som får en pinne stukket opp i nesen? Man går ellers kun til legen og tester barnet om barnet selv er sykt.

Er det ikke ellers like stor grunn til å være stolt av barn (og foreldre) som sier nei til å ta testen – for den er vel frivillig? Det kan nesten høres ut som den ikke er det, og det er uheldig.

Skremmende at friske skolebarn blir brukt

Det er skremmende at skolebarn blir brukt av lokale myndigheter i en slags galskapens teater – der man jakter med lys og lykte etter virus. I realiteten var to 85-åringer død på et sykehjem en hel mil unna. De som blir syke er ofte svært gamle og med underliggende sykdom.

Var ikke engelsk virus – falsk alarm

I ettertid viste det seg at det ikke var engelsk virus på barneskolen Derimot skal 43 har vært coronasmittet (midt i høysesongen for influensa hvor vi tidligere har hatt over 242 000 syke og 7600 innlagt på sykehus. Red anm.)   De som skal ha vært «smittet»  – ikke syke – er  20 elever, fem ansatte og 18 nærkontakter. Det er ikke mange.

Man har her iscenesatt et uhyggelig skuespill for en rekke barn, testet og isolert dem, spredd angst og nektet de omgang med venner nær sagt uten gyldig grunn. Her er kommuneledelsen og kommuneoverlegen ansvarlig. Kommuneoverlegen ble advart om at barneombudet manet til forsiktighet når det gjelder å stenge skoler. Referanse er denne artikkelen: Ikke med lett hjerte vi gjør slike vurderinger. 

Men vurderingene ble gjort, og barn mistet igjen friheten, skole og venner.

«Barn flest påvirkes lite av coronavirus og det er usannsynlig at de blir syke, » skriver blant annet Dagbladet. En forsker i Århus har nå gått ut og sagt at i følge en ny rapport smitter barna verken hverandre eller lærerne sine. Dette forsterker  spørsmålet om hvorfor barn skal utsettes for denne testen, og fremstilles som spredere som potensielt kan ta livet av de eldre.

Å bli utsatt for stress, press og et helt vil smitteregime med vettskremte voksne rundt seg, er noe som kan prege barn og unge i lang tid fremover. Enkelte barn er redd for at de kan ta livet av far eller bestefar Det er ille.

På FB- siden «Follo hjelper Follo» skrev en prest at barna på skolen skulle isoleres og ikke engang fikk leke utendørs.  Dette er trist og etisk svært ugreit. 

I etterkant har en rekke fagpersoner stått frem og sagt at Nordre Follo og andre kommuner misbrukte føre-var-prinsippet og at kommunene ble stengt ned på for tynt grunnlag.

Relevante linker her:

Stenger ned uten å vite noe. (Dagbladet.)

Misbruk av føre-var-prinsippet. (NRK).

Snille og flinke rektorer rundt om i Norges land ønsker selvsagt ikke bevisst å skade barn.  Men det er all grunn til å rope et varsko i måten det spilles på barnas lojalitet og følelser på i slike saker.  Barn har ikke ansvaret for voksnes angst og sykdomfrykt. Barneombud, helsesøstre, rektorer, kommuneoverleger, ordførere og andre relevante instanser landet rundt bør ta en alvorlig prat om dette temaet slik at barn skjermes for slikt press i fremtiden.

Denne ytringen står for forfatterens synspunkter.

Her er flere relevante linker som viser bekymring for barn og unge.

Eksperter er alvorlig bekymret for barn og unge: 

Overlege Halvor Næss: Et overgrep mot befolkningen

Bekymring fra 245 norske psykologspesialister og psykologer

Barn smitter ikke. Vi gambler med barns psykiske helse