Annonse

Arbeiderpartiet bryter med grunnleggende menneskerettigheter. Jeg har derfor i dag meldt meg ut av Arbeiderpartiet og støtter ikke lenger AP verken nasjonalt eller i min hjemkommune Nordre Follo.
Da jeg sa ja til å være listekandidat to ganger, var det fordi jeg trodde på partiet. Det gjør jeg ikke lenger. AP, sammen med regjeringen, bidrar til å ødelegge mennesker, ødelegge samfunnet vårt, og uten grunn. Les utmeldingen som en dyp og inderlig protest. Utmeldingen er sendt både AP lokalt og sentralt, med følgende ord: (Det var det jeg fikk til med dårlig internett i Tyrkia. 🙂 )
«Jeg melder meg herved ut av Arbeiderpartiet. Jeg har vært listekandidat to ganger i nordre Follo og engasjert meg i stort og smått. Nå har jeg fått nok. Under pandemien har AP sviktet totalt og ikke vist seg min tillit verdig. Når det nå blirt innført maskepåbud i Oslo og i min hjemkommune, og det også innføres andre tiltak som er direkte i strid med menneskerettigheter, vil ikke jeg være medlem lenger. Det strider med alle mine verdier. Les det som en dyp og inderlig protest.
Min stemme går til Margrethe Salvesen Zivcic, les under.»
Margrethe er sykepleier og har vist et stort og viktig engasjement hvor hun belyser all urett som har skjedd under myndighetenes håndtering av coronakrisen. Red anm.
Så til Margrethes viktige ord:
Skader mennesker og landet vårt.
«BENT HØIE OG RAYMOND JOHANSEN ER PÅ VILLE VEIER – SKADER MENNESKER OG LANDET VÅRT
Helseminister Bent Høie truet nylig med at regjeringen ville overstyre Oslo kommune, hvis det ikke ble innført strengere tiltak mot koronasmitte i Oslo, skriver NRK. Bent Høie er mer ekstremist enn Raymond Johansen, men problemet er at begge er på ville veier. Det er ikke noe grunnlag for den skadelige politikken de fører, og de prøver å gjøre noe som er umulig, nemlig å hindre et virus i å spre seg i samfunnet. Og det gjør de i en situasjon der det er alt annet enn kritisk. Det siste registrerte tilfellet av «koronarelatert dødsfall» i Oslo var 17. juli. Per 29. september var det 12 innlagte på sjukehus,» melder Margrethe.
Den farlige fasen er over
Den alvorlige fasen av epidemien er for lengst over.
«Man stenger ikke en hovedstad med over 650.000 innbyggere fordi 12 mennesker legges inn på sjukehus med et virus de høyst sannsynlig ikke vil dø av eller få varig mén av!»
Bent Høie og Raymond Johansen opptrer som om mange mennesker i hovedstaden står i fare før å bli dødssjuke eller dø av covid-19. Det er ikke situasjonen, slik tallene viser, i følge sykepleieren..
Lite dødelig virus
Smittetallene øker fordi det testes mange flere. Viruset vil spre seg i befolkninga, slik det alltid gjør. Og de testene som brukes er så upresise at de ikke kan si om det er aktivt virus eller bare virusdeler man finner. Faktum er at covid-19 i Norge har vist seg svært lite dødelig, fortsetter hun.
Skader norsk økonomi og samfunnsliv
Statsministeren har innrømt at de tiltakene som ble vedtatt i mars, ble vedtatt i frykt. Men selv ikke da sendte man ut påbud om masker.
Når man gjør det nå når stuasjonen objektivt er alt annet enn alvorlig, må man mistenke myndighetene for å ha en helt annen agenda; at man faktisk ønsker å opprettholde frykten og videreføre unntakstilstanden, til skade for norsk økonomi og samfunnsliv.
Setter viktige menneskerettigheter til side
Erna Solberg, Bent Høie og nå Raymond Johansen setter viktige menneskerettigheter og grunnlovsfestede rettigheter til side. Dette uten å ha juridisk eller saklig grunnlag for det.
Skal vi akseptere at myndighetene stenger oss inne i et fengsel av frykt, kun for at vi skal få kjenne på en kunstig trygghet?
Fortjener verken frihet eller trygghet
Som den amerikanske statsmannen Benjamin Franklin en gang uttalte: “De som er villige til å gi opp essensiell frihet for midlertidig trygghet, fortjener verken frihet eller trygghet.»
Det er på høy tid at befolkningen sier nei til dette myndighetstyranniet som har fått herje Norges land det siste halvåret. Forhåpentligvis vil landets myndigheter, som i større og mindre grad har lekt Gud med sine inngripende tiltak, omsider bli stilt til ansvar, avslutter Margrethe.