Annonse

Sjaman Durek ble skjelt ut og latterliggjort: «Alternativ behandling mot kreft er kvakksalveri!» raste kjente leger. Interessant da at kreftforeningen selv har utført en studie i reiki/healing i samarbeid med Sørlandet Sykehus: «Healing ga betydelig forbedring av plager, velvære og aktivitetsnivå etter relativt  få behandlinger,» skriver foreningen på sine nettsider.
Hvorfor snudde Cappelen Damm?
Cappelen Damm droppet Shaman Dureks bok av hensyn til og hjerte for kreftsyke. Hvorfor det ikke ble foreslått å endre på enkelte utsagn slik at boken likevel kunne utgis, vites ikke. Forlaget ga rett etterpå ut en bok om sellerijucie som hevdes å kunne kurere MS og spiseforstyrrelser.
Sjamanens reise: Helsebot for sjelen
I dag forteller et annet forlag at de leser boken med helt andre briller og opplever den som helsebot for sjelen. Noen få avsnitt blir skrevet om av Durek selv, boken får nytt navn og kommer i revidert utgave.
Nådeløse lesere
Reaksjonen på sosiale medier på at boken blir utgitt likevel er krass og nådeløs. En mann skriver på min FB-side at han vil kjøpe opp hele opplaget og lage bokbål, en annen at mennesker i opplagt ubalanse må beskyttes mot seg selv og at forlaget dermed skulle betakket seg. En kvinnelig leser skriver.«Vi har altså en kongsdatter som går god for at barn er skyld i sin egen kreft. Det i seg selv er ganske hårreisende. Også hennes lange rekke av misbruk av tittel og posisjon. Etter en lang rekke med misbruk av prinsessetittelen har hun nå slått den kalkulerte prinsessebusinessen sin sammen med virksomheten til en lovbrytende kvakksalver.
Raser mot Durek«Kurering» av kreft er – som kjent! – ikke lovlig for alternativ medisin, som det i beste fall kan hevdes at denne fyren praktiserer,» skriver kvinnen. Rent bortsett fra at Märtha igjen får svi for valg av livspartner. Stemmer dette siste?Kreftforeninger:  Temasider om alternativ behandling ved kreft

Et lite tastetrykk viser meg at Kreftforeningen selv har viet et langt kapittel til nettopp alternativ behandling. I samarbeid med Kreftforeningen har NAFKAM (Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) utarbeidet temasider om alternative behandlinger som mange har benyttet seg av ved kreft:  Temaer de nevner er Tai chi og qigong, mat mot kreft, barn og alternativ medisin og reiki/healing:

«Healing omtales med mange navn (healing, Reiki, håndspåleggelse, helbredelse osv.), forklarer Kreftforeningen. «Det har vært brukt i de fleste kulturer opp gjennom tidene, og er fortsatt mye brukt i Norge: Blant kreftpasienter i Nord-Norge oppga 33% å ha brukt healing mens 34% av de som var plaget av amalgamrelaterte plager oppga det samme,» opplyser Kreftforeningen.

Utførte studie om healing

«I perioden januar 2016 til 2017 samarbeidet vi med Sørlandet Sykehus om en studie av klienter som selv oppsøkte to ulike healere i Arendal. Vi inkluderte bare klienter som kom for første gang med plagen de ville ha hjelp til. Studiedeltakerne rapporterte betydelig forbedring av plager, velvære og aktivitetsnivå etter relativt  få behandlinger. Bivirkningene som ble rapportert var relativt få, milde og kortvarige. Behandlingen ble derfor ansett som trygg å bruke, skriver Kreftforeningen.

Les mer om studien her. 

Nøytral informasjon om alternativ behandling

Til kreftrammede forsikrer Kreftforeningen at man på deres sider vil finne nøytral og kvalitetssikret informasjon som kan være nyttig å lese før du velger en alternativ behandlingsform.

Vil gjøre noe selv

«Studier viser at svært mange kreftpasienter bruker en eller flere former for alternativ behandling. Vår erfaring er at flere pasienter opplever at behandlingstilbud som legger vekt på avslapning, velvære og sunt kosthold bedrer livskvaliteten. Mange synes det er viktig å kunne gjøre noe selv i forhold til sin sykdom. Det er fremdeles behov for mer dokumentert forskning på alternativ behandling da man ikke vet nok om virkning og bivirkning og dermed om sikkerhet.»

«Ta gjerne med den informasjonen du finner til legen din. Det finnes en mengde tilbud om alternativ behandling, og det kan være vanskelig å orientere seg. Vi har samlet noen generelle råd og spørsmål det kan være viktig å tenke i gjennom,» skriver Kreftforeningen.

Varsomhet med barn

Når det gjelder barn og alternativ medisin påpeker foreningen at barn er sårbare og maner til varsomhet. Foreningen ønsker ikke noe forbud mot å bruke alternative metoder på barn da et forbud kan virke mot sin hensikt.

ifølge Forlaget Lille Måne, som gir ut «Spirit Hacking» i slutten av måneden, endrer Durek avsnittet om barn og kreft. Hensikten har ALDRI vært å såre foreldre til barn med kreft, bedyrer forlagssjefen.

Kommentarer?