Annonse

Nå er jeg lei av å se mennesker bli ødelagt og utnyttet i NAV-systemet. Line Holen (28) måtte spa grus i et NAV-prosjekt for 13 000 kroner måneden. I vinter er det for kaldt å spa grus på Jæren, så nå er hun satt til å bygge bruer på en fjelltopp! De tunge tiltaks-jobbene går  på helsa løs. Hvorfor blir den unge alenemoren plassert her og hvorfor klarer ikke NAV-byråkratene å finne jobb til en flink jente med fantastiske referanser? Jeg er rasende og drittlei av NAV-galskapen som rammer så mange flotte mennesker!

Alt Line Holen (28) drømmer om er en fast, vanlig jobb. Hun er fornøyd med en butikk-jobb eller en anleggs-jobb. Men i tre år har ikke NAV-byråkratene klart å hjelpe alenemoren fra Jæren med en ordentlig jobb. De sender henne på tiltak etter tiltak – som ikke virker. NAV-direktør Sigrun Vågeng og arbeidsminister Anniken Hauglie synes Line fortjener å stå å spa grus! Ja, du hørte riktig!

Før jul slet Line i et arbeidsmarkedstiltak der hun måtte spa flere tonn grus på en sti på Jæren som skal bli til en flere hundre meter lang gangvei. For denne tunge heltidsjobben  fikk hun 13 000 kroner i måneden av Nav – før skatt. Det er rene utnyttingen og slavearbeidet!

Den tunge jobben gikk utover samværet med hennes to små barn.

«Jeg tror ikke at mange hadde orket å gjøre dette for den lønna. Jeg får det ikke til å gå rundt. Jeg må legge bort regninger hver måned. Det har hendt at jeg har måttet selge ting for å ha råd til å dra på kino med ungene,» sa Line som nettopp fylte 28 år til TV2.

Den tøffe alenemoren fikk masse sympati og støtte-erklæringer. Snille folk bidro med julegaver til barna hennes.

Les hele saken og se video av Line her

Fra grus til bru-bygging

En skulle tro at etter at en slik virkelighet kommer for dagen, så blir det slutt på utnyttingen og at NAV skaffer jenta et skikkelig arbeid. Men, nei! Sist jeg var i kontakt med Line var hun fortsatt på tiltak:

«Nå er det for kaldt å spa grus på Jæren, så nå lager hun bruer på en fjelltopp! Da et  TV-team ville filme henne og følge opp storyen, orket hun ikke, hun var helt utslitt.»

«Jeg er sliten ennå,» fortalte hun meg senere på kvelden og  sendte meg disse bildene fra sitt nye arbeidssted: Det er 8 kilometer å gå hver vei for å komme hit, og hun blir kjørt i senk av det harde arbeidet.

«Jenta sliter med smerter i hele den ene siden av kroppen, og det er ikke rart etter år med påkjenninger og tøff behandling fra NAV.  Situasjonen går på helsa løs og går ut over hennes to små barn.»

Arbeidsministeren lyver og sier hun ikke vet

Line har også andre grunner til å si nei til mer TV-filming: Hun synes det er flaut og skamfullt at så mange kjenner historien og har gjemt seg bort. I tillegg synes hun det er vanskelig å svare på spørsmål fra regjering og maktpersoner som hun blir bedt om av journalister.

”Jeg blir så nervøs når de vil filme meg,” Jeg er redd jeg skal si noe galt eller drite meg ut,» sier Line til Helsetine.

Men det er NAV og arbeidsminister Anniken Hauglie som driter seg ut og har grunn til å føle seg nervøse: For de håpløse tiltakene for Line og tusenvis av andre bare fortsetter. Hauglie klarer heller ikke å svare på situasjonen Line er oppe i. Til TV2 påstår Hauglie at hun ikke kjenner detaljene i Lines historie, og hvilke tiltak hun har gått på. Hva skyldes denne uopplystheten? Har ikke Hauglie internett som alle oss andre der Lines historie og hvilke tiltak hun har gått på er klart som dagen?

Om NAVs jobbtiltak skriver Hauglie følgende i en epost til TV2:

«Vi vet at mange av de som sliter med å få seg jobb i dag, mangler relevant kompetanse. De som trenger gjentatte tiltak fra NAV er de som sliter aller mest med å få jobb. Det er ikke alltid man lykkes etter ett gjennomført tiltak, og vi ser at overgangen til arbeid er betydelig høyere når den enkelte er ferdig kvalifisert med hjelp fra NAV».

«For meg blir dette god dag mann-økseskaft! For en utrolig tåkelegging og ansvarsfraskrivelse!»

Line har kompetanse og sliter ikke med «overgang til arbeid.» Det er ikke derfor hun ”trenger gjentatte tiltak fra NAV.” Hun søker jobber og står på i de mest håpløse prosjekter NAV truer henne til. Det er NAVs byråkrati og inkompetente  medarbeidere som svikter. Hauglie legger ansvaret på klienten.

Mens både forskere og andre vettuge folk påpeker at arbeidsmarkedstiltak virker mot sin hensikt – er Hauglies nyeste utspill at NAV må bli strengere mot brukerne! Hun har altså ennå ikke tatt innover seg at det er hun og NAV som besitter problemet.

Frekkhetens nådegave, mener jeg! Les sak. 

For hva hjelper det å true folk opp om morgenen og følge opp «tettere», når NAV-klienter møter roboter med likegyldig mine som ikke kan hjelpe annet med underskrift på nok et idiotisk papir?

«Hauglie synes også helt å ha glemt at hun selv har vært langtidssykemeldt og ble nektet hjelp i NAV-systemet. I 2015 sa hun til VG at hun at hun hadde lært av egen sykdom. Det virker ikke slik.»

Les saken her.

Spørsmålene vi ikke stiller

Line er oppgitt. Hun føler at hennes lokale NAV-kontor ikke kan hjelpe med stort. Selv søker hun jobb etter jobb, men får ikke resultate:. «Eg er superleie. Har en flotte cv og fantastiske referanse, men komme ingen vei. Alle firmaer her vil ha billig arbeidskraft,» sier hun, til Helsetine.

«Hva gjør de ansatte på lokalkontoret for å skaffe arbeidsplasser? Hvorfor blir Line satt til å vaske på sykehjem og spa grus? På hvilken måte mener NAV at det kan få henne i en reell jobb? Og hva gjør at en hel regjering med arbeidsministeren i spissen opptrer som hjelpeløse statister uten handlekraft og vilje til endring?»

Det er disse spørsmålene vi bør stille.

Med innstramming av AAP-penger som Hauglie truer med, kan vi få en ny fattigdomsklasse i Norge. Å ha mange tusen på sosialtrygd er farlig, det kan skape bitre mennesker som føler seg utenfor samfunnet. Noen av disse blir sinte menn som skriver stygge ting i kommentarfelt, andre blir uføre – de klarer ikke mer.

JA – jeg vet det finnes suksesshistorier og at NAV lykkes med å få et fåtall i arbeid. Men historiene om Line og andre som blir direkte utnyttet og dårlig  og brutalt behandlet,  er så mange, mange fler.

«Vi trenger ikke flere overlegne og udugelige byråkrater, vi trenger flinke folk som ser muligheter, er kreative, lite regelstyrte og som har empati og forstålse for hvordan folk som sitter fast i systemet har det!»

Legg ned hele NAV

Konklusjon: Nav har råd til å lønne tusenvis av mer eller mindre udyktige konsulenter – men klarer ikke å få folk i jobb. De snur papirbunker, klør seg i hodet og sender Line og hundretusenvis i håpløse tiltak – eller enda verre – tar fra dem pengene og gjør dem til sosialklienter. Det er fristende å si – legg ned hele NAV. Da frigjøres milliarder av kroner som heller kan brukes til å gi skikkelig støtte til arbeidsledige og syke som har prøvd alt for å komme i jobb. Gi udugelige byråkrater sparken og gi heller lokale bedrifter tilskudd slik at de har råd til å ansatte Line og andre som trenger jobb. De som ikke kan jobbe, bør få borgerlønn, ikke ydmykes med sosialpenger eller ingen penger som helst!

På ville veier

I følge Tv2 har vi fra 1. januar 2013 til 30. oktober i fjor brukt  19,5 milliarder kroner på NAV-tiltak av diverse sort.  Utgiftene økte med en tredel fra 2013 til 2016. 144 000 nordmenn er nå på ulike tiltak, mot tidligere  117  000.

Kun 1 av 5 får jobb etter fullført tiltak: Tiltaket blir ikke gjort om til betalt jobb. NAV-klienten blir i stedet satt i et nytt håpløst tiltak. Det virker mot sin hensikt – for med ordet NAV på CVen skygger arbeidsgiverne banen, ifølge forskning. Etter år i dette systemet, er konsekvensen at folk kan bli sykere og ødelagt.

Kilde og bilder: TV2 og Line Holen

Denne artikkelen er trykket med samtykke fra Line Holen og jeg har fått bruke bilder fra hennes FB-side.

Les også: Line får massiv støtte

Les også: Ingunn var kontorsjef, Din utvikling ba henne selge garn

Les også min artikkel i Kamille om kvinner som sliter i NAV-systemet:

Alt vi ikke ser…

Les også: AP-Hadia krever at systemet endres

Les også: Kristin Skogen Lund (NHO) sier at det er mye som ikke stemmer