Annonse

Coronatest barn influensa

Norske barnehager og skoler er stengt grunnet frykt for et flaggermus-virus som få barn smittes med eller blir alvorlig syke av. I følge eksperter er det også tvil om de smitter andre i særlig grad. Norske barn blir i 2020 syke av en helt annen fiende: Victoria. Flere har dødd. Ingen har vurdert å stenge ned Norge grunnet Victoria.  Hvorfor snakker ingen om dette? Er unge mindre viktige enn eldre?

I følge helt offentlig informasjon fra Folkehelseinstituttet kan jeg lese hva barn og ungdom virkelig blir syke av i 2020. Det er av influensa, ikke coronaviruset. Les hele saken fra FHI her.

Norske barn døde av influensa i 2020

«Barn og unge i skolealder er hardere rammet enn normalt denne sesongen. Det har vært flere store utbrudd i skoler og barnehager. FHI er orientert om at det også har vært dødsfall i disse aldersgruppene.»

Men ingen har vurdert å stenge skoler og barnehager og sette hele landet i karantene grunnet at barn og unge dør av influensa i 2020. Er barn og unge mindre viktige enn eldre? 

 

Barn og unge på østlandet spesielt utsatt

Sesongen har i følge FHI vært preget av to forskjellige influensavirus: Influensa A(H3N2) og en ny variant influensa B-Victoria-virus. Flere er smittet av influensa A-viruset enn av det nye influensa B-viruset. Nå øker influensa B og er klart størst på Østlandet.

Barn og unge er spesielt utsatt for influensa B-viruset Victoria. «Det skyldes nok at det er et virus som ikke har vært i omløp tidligere, i tillegg til at dette er en type B-virus som sjelden er i sirkulasjon,  forklarer seksjonsleder ved FHI, Karoline Bragstad.

Et sjeldent og nytt type virus, altså. Barn og ungdom dør. Men viruset er  ikke sjeldent eller farlig nok til at Norge stenges ned.

100 000 mennesker du aldri får høre om

Dette selv om tusenvis av personer er hardt rammet av årets influensa, mens coronaviruset bare gjør 1 av 5 syke og opptrer i lavere grad. Bare se på tallene:

 • Hittil i år har hele 61 050 personer fått diagnosen influensa av fastlege og legevakt.  Og dette kaller FHI en «mild sesong.» Altså pleier det å være enda fler!
 • 2300 nordmenn har vært innlagt i sykehus med influensa. Halvparten er personer under 60 år.
 • I gjennomsnitt forventes det at 100 000 personer går til legen på grunn av influensalignende sykdom bare i løpet av vintermånedene i Norge. 100 000 mennesker vi aldri får høre om!

900 mennesker eller fler dør hvert år  – ingen stenger grensene

Og så til årstallene: Rundt 5000 personer innlegges på sykehus med influensa Norge hvert år.  Ca 900 personer dør hvert år i Norge som følge av influensa. I skrekkåret 2016 døde hele 1700 av influensa i Norge. Men aldri har noen stengt landet på grunn av influensa-frykt. Er det fordi coronaviruset er mer spektakulært og er spredd fra flaggermuser og ville dyr i Kina? Er det fordi sykdommen er hypet opp og godt markedsført? Er det fordi Corona er farlige enn Victoria for eldre? At det har blitt en rikmannssykdom som det kalles i Brasil? Jeg håper noen eksperter kan svare.

Folkehelseinstituttet har allerede svart: Og de avviser på det sterkeste at de anbefalte regjeringen å stenge verken grenser, skoler eller barnehager grunnet Corona. Det avgjorde helseminister Bent Høie helt sjøl. Les saken her. 

I tillegg anbefalte FHI at folk skulle få dra på hytta – milevis fra virussmitte. Erna og co trosset rådene fra FHI og sperret oss inne! Det er frihetsberøvelse uten at det er faglig vurdert. Les min blogg om hyttenekt her.

Kjære Erna. Greit at du markerer virusmakt. Men ikke ta påskeferien fra hyttefolket!

Merk også at WHO før denne krisen ALDRI har anbefalt så strenge og ekstreme tiltak under pandemier. Aldri. En norsk ekspert, Mamelund peker nettopp på faresignalene ved at så mange sperres inne. Les intervjuet med ham her. 

Influensa farlig for 1,6 millioner nordmenn 

I Norge tilhører omkring 1,6 millioner en risikogruppe for alvorlig influensasykdom. 1,6 millioner! Barn, ungdom, eldre og folk med underliggende sykdommer som kreft og hjerteproblemer og dermed dårlig immunforsvar.

Så kan vi sammenligne med coronaviruset: Omtrent like mange er nok i risikosonen.

 • 62 (gamle og syke) personer er foreløpig døde. Snittalder er rundt 80 og 40 % døde på sykehjemmet.
 • 96 prosent som er testet for coronaviruset i Norge, har testet negativt.

Skal fortsatte stenge skoler og barnehager

Fortsatt er barnehager og skoler stengt: Ikke av hensyn til Victoria som gjør barn og unge svært syke, men av hensyn til Corona:

For Folkehelseinstituttet er det selvsagt krevende at influensa-epidemien i Noge kommer samtidig som koronaviruset: «Det vi vil prøve å unngå nå er at koronavirus skal gi utbrudd på samme tid som influensaen, sier Bragstad. «Dette vil i så fall kunne bli en utfordring for helsetjenesten.»

En utfordring for helsetjenesten, altså. Ikke en utfordring for oss pasientene. Ikke av frykt for at vi blir syke. Men fordi Erna og co er tatt på senga og ikke har sørget for nok utstyr og nok sykehusplasser.  Les eksperter uttale seg om dette her. Tatt med buksa nede (Dagbladet.)

Fakta om influensa og Victoria

 • I fjor, i influensasesongen 2018/19, ble 42.9 millioner mennesker i verden smittet av influensa
 • 647 000 ble så syke at de ble innlagt på sykehus
 • 61 200 døde 

Influensa smitter ved dråpe-, luft- eller kontaktsmitte. Symptomene kommer brått med feber, muskelsmerter, hodepine og påvirket allmenntilstand. I tillegg rennende nese, sår hals og tørrhoste. Mageplager som oppkast og diaré er sjeldne hos voksne, men kan opptre hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager. I tillegg til kan det oppstå komplikasjoner i form av bakterielle infeksjoner som lungebetennelse, bihulebetennelse eller ørebetennelse. Mange av dem som smittes har få eller ingen symptomer, men kan likevel smitte andre.

Les hele saken her.

 • I år med større epidemier kan 10-30 prosent nordmenn bli smittet av influensa. I en gjennomsnittlig sesong vil 5-10% av alle voksne og 20-30% av alle barn bli smittet.
 • Hele 124 210 prøver har blitt undersøkt for influensa i Norge så langt denne sesongen (mars). Det er laboratoriepåvist 13 000 tilfeller. Andelen positive prøver er på middels nivå sammenlignet med tidligere år.

Smittebegrensende tiltak mot influensa: Såpe og vann

Unngå nærkontakt med syke personer. Den vanligste måten influensa smitter på er via nysing eller hosting. For å unngå kontaktsmitte, vask hendene dine grundig og ofte med såpe og vann. Hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig, bruk alkoholbasert desinfeksjonsmiddel – antibac. (Det selger folk nå på svartebørsen mot et helt annet virus.)

Hvis du har symptomer på influensa bør du gjøre følgende for å unngå smitte til andre: (Samme råd mot Corona og Victoria. Bare det ene viruset snakkes om:)

 • Hoste eller nyse i albuekroken.
 • Vaske hendene grundig og ofte.
 • Bruke engangs papirhåndklær foran munnen for å beskytte andre når du hoster eller nyser. Kast papirhåndkleet etter bruk.
 • Hånddesinfeksjon med sprit er et godt alternativ når du ikke får vasket hendene på annen måte.
 • Når allmenntilstanden tilsier det, kan du gå tilbake til skole, barnehage eller arbeid.
 • Se også: Anerkjent, tysk professor sier corona-panikken er som keiserens nye klær. Ingen har laget spektakulære videoer om Victoria.  Se den oppsiktsvekkende videoen her.