Annonse

«Songar fra nyheitene» laget satirevideo av Kari Jaquessons protest mot restriksjonene. Den tidligere trimdronningen er fortvilet og oppgitt over situasjonen vi har havnet i, og hun er kjent for å snakke fra levra. Kari selv tok satiren med et smil: Kanskje noen faktisk vil ta til seg budskapet og komme på demonstrasjonen i Oslo 28. november, sa hun.

Ble sensurert på You Tube

Kort tid etter ble videoen sensurert av YouTube: Den brøt med smittevern-hensyn! Opphavsmannen ga ikke opp. Han la inn en «amerikanisert» advarsel i begynnelsen av videoen: Her presiseres det at dette er satire fra en norsk kjendis og at du for all del må følge dine lokale smitteverntiltak:

Kari Jaquesson

Don’t be a Karen

«This satirical video aims to be problematizing views held by a Norwegian celebrity. It should in no way ble viewed as an endorsement of the views contained in the original unremixed content. Please follow your national guidelines and stay safe. Don´t forget to smile, laugh and  «Don´t be a Karen! » advares det i den nye versjonen.
Nå er videoen godkjent. Se den mye omdiskuterte satirevideoen Pandemi med  Kari Jaquesson her. 
World FreedomAlliance
The World FreedomAlliance

Kari får støtte av verdenskjente eksperter på helse

Også leger og vitenskapsmenn med andre syn på pandemien enn myndighetene, som The World Freedom Alliance, har opplevd å bli sensurert av YouTube. De er enige med Kari: De urettferdige inngrepene i våre liv foregår uten grunn og må stanses:
-Vi har ingen pandemi gående. Sykehusene står tomme og vi ser ingen syke, sier ekspertgruppen. I helgen gikk de til aksjon i Danmark.
Les hele artikkelen om The World Freedom Alliance her: