Annonse

«Hva mener du er helseskandalen?» spør Erna Solberg meg på Facebook. Statsministeren forstår ikke de enorme skadevirkningene av lockdown i Norge og globalt. Hun kjenner ikke til unge som sliter psykisk  grunnet nedstengingen. Hun bryr seg ikke om alle som mistet jobben, de som ble utstøtt av familie og venner og sparket fordi de sa sin mening. Sårbare barn som mistet skolen og barnehagen. Studentene som slet. Kun 0,15 % har dødd av viruset globalt – og vi har brukt milliarder på å bekjempe det – på bekostning av annen folkehelse. Erna er ikke bekymret, verken for deg og meg, økonomien eller vaksineskadene.

Hvilken verden lever statsministeren i? På FB labber du rundt og later som du vil bekjempe plast i havet. Over en milliard masker av plast plasker rundt i  havet. Forpestingen har du selv bidratt til. Mens jeg snubler i de tåpelige maskene overalt, hopper du, Erna, bukk over miljøsyndene. Du påstår at stemmer jeg Høyre vil jeg få et bedre liv. For en løgn! For en farse!

Erna Solberg:

God morgen. Her er en viktig beskjed! Visste du at du kan forhåndsstemme til stortingsvalget fra i dag av? Håper flest mulig bruker stemmeretten sin. Jeg anbefaler selvsagt Høyre. Våre viktigste hjertesaker er skole, helse og jobb. Her er ti gode grunner til å stemme på oss: https://hoyre.no/…/ti-gode-grunner-til-a-stemme-hoyre/

Ti gode grunner!? Jeg kan ikke finne en. Du stengte skolene og barnehagene trass i FHIs og barneombudets advarsler: Vi vet at overgrep mot barn og familievold øker i slike situasjoner. Brydde du deg? Nei. Du ga nordmenn mer fedme og mer psykiske lidelser, du svekket folkehelsen ved å forby idrett og treningssentre, og sørget for større arbeidsledighet enn under krigen! Mange er fortsatt permittert og vil aldri få jobben tilbake.  Så ikke kom til meg og snakk om hjertevarme!  

Jeg skriver:

«Helt umulig å stemme på og ha tillit til Høyre etter verdens største helseskandale. De psykiske og økonomiske skadevirkningene er enorme, og du nevner det ikke med et ord, bare står der med et glis? Jeg blir uvel.»

Erna svarer meg:

«Hva er det du mener er helseskandalen?»

Vår egen statsminister forstår ikke omfanget av hvilke lidelser hun har bidratt til!

Det er provoserende! Det er mye jeg kunne svart deg, Erna.  

1 Tap av liv, psykisk helse og arbeidsplasser er skandaløst. Et ensidig fokus på kovid  har  gått på grov bekostning av annen helse, som kreft: Vi har et etterslep på kreftdiagnoser, der over 60 000 operasjoner er avlyst og folk har dødd i ventetiden!  

2. At du har godtatt innføring av et etisk forkastelig koronapass er en skandale! En sleip pådriver for å få folk til å ta vaksinen: Altså  ren manipulasjon.

3.Det er skandaløst og uverdig at du gir søtten i et  vaksinepress uten sidestykke, der friske barn ned i småskolealder manipuleres til å tro de trenger sprøyten. Det er grotesk at du MÅ kjenne til  alvorlige bivirkninger og dødsfall etter vaksinen og  tier om det! Det finnes ikke noe hjelpeapparat for de som har fått alvorlige bivirkninger etter vaksinen: Det er skandaløst at du og Høyre gir blaffen! 

4.Jeg er rasende fordi du ikke  har stanset ulovlig internering av norske borgere på karantenehotell. De med kjæreste og familie i utlandet har lidd på grunn av din politikk. Og det handler ikke om helse, men om politiske beslutninger. Skandale – ja!

5. Det er en skandale at du, som selv ble mobbet, har bidratt til  mobbing av de som tenker annerledes. Fine folk har blitt oppsagt, Erna! Fordi de har sagt sin mening og/eller ikke kan eller vil bruke masker; som kun har politisk effekt.  FHI sa tidlig at maskene ikke virket, og likevel tredde du de på deg selv og hele befolkningen. Dette er maktmisbruk! At vi godtok det, er ubegripelig. Dere lo vel godt på kammerset.

Jeg velger meg lockdown

6.Jeg nøyer meg med å nevne lockdown: Lockdown i Norge og globalt  er den største politiske helseskandalen ever, Erna: Lockdown er ikke bevist effektiv for å begrense virus. Dette er i tillegg et lite virus: I Norge har vi underdødelighet, noe du aldri nevner. Lockdown er grunnlovsstridig og menneskefiendtlig. Det er farlig å frata folk friheten: Du spiller russisk rulett med folks liv. Og når ble det greit å frata barn og unge det sosiale livet; fritidsaktiviteter, idrett og treningssentre? På hvilket grunnlag, Erna? 

Jeg ber deg  også liste opp hvilke ingredienser som er i vaksinen, for det trenger vi å vite før vi stikkes. Vet du det?

Samtidig ber jeg deg oppdatere deg ved å lese boken Koronarebellen av sykepleier Margrethe Salvesen . Boken er svært godt dokumentert. Den ligger nå på topp 10-listen hos alle landets bokhandlere. Koronarebellen kan bestilles rett i postkassa uten frakttillegg her:

https://gnistr.net/produkt/koronarebellen/

Overlege og professor Halvor Næss anbefaler boken Koronarebellen på det varmeste.

«Salvesen bygger sine vurderinger på tilgjengelig dokumentasjon som det er rikelig av i boken. Den inneholder over 200 litteraturreferanser. Hun er ingen koronafornekter og er opptatt av saklig informasjon basert på empiri. Hun er for eksempel ikke motstander at vaksinasjoner så lenge de er frivillige og vitenskapelig fundert. Margrethe Salvesen har studert sosialantropologi og religionsvitenskap og har drevet menneskerettighetsarbeid i Midtøsten. Hun har vært aktiv på Facebook og lagt ut mye informasjon om pandemien både når det gjelder politiske beslutninger, konsekvenser og behandling. Hun har holdt appeller i flere norske byer og blitt intervjuet i aviser, radio og podcasts.

Uredd ildsjel

«Boken gir en meget godt dokumentert historisk oversikt over det som har skjedd i Norge etter at regjeringen stengte landet i mars 2020. Margrethe Salvesen er en uredd ildsjel som forstår at frihet er en verdi vi må kjempe for. Dersom vi kommer ut av dette mørke kapittelet i vår historie med friheten og demokratiet i behold, er Salvesen en å takke for det. Vi trenger flere som henne.»

Hele anmeldelsen av boka fra Norges profilerte professor og overlege Halvor Næss ved Haukeland sykehus ligger her på Steigan.no

https://steigan.no/…/margrethe-salvesen-koronarebellen…/

Bestill boken her:

Koronarebellen | Gnistr

Vil Erna lese seg opp på korona-fakta?

-Vil du  lese boken, Erna? Vil du liste opp  ingrediensene i vaksinen?

-Vil du redegjøre for hvordan drakoniske tiltak kunne forsvares for et virus så få dør av? Hvor er forholdsmessigheten og den faglige begrunnelsen, f.eks med hytteforbudet og stengte skoler? Hvilke fagpersoner har du valgt å ikke lytte til og hvorfor?

-Bryr du deg om et tidlig opprop fra KrF hvor de viser til at millioner av kvinner og barn har dødd direkte av nedstengingen?

-Vil du komme med en beklagelse til det norske folk for tapte arbeidsplasser, liv og helse for et relativt lite virus?

-Tar du ansvaret for at det bevisst er brukt grove skremmetaktikker fra Helsedirektoratets Bjørn Guldvog for å skape lydighet hos folket?

Barn og ungdom ble fortalt løgner

Og hva med barna – de har lidd mest – og ble fortalt en påstand det OVERHODET IKKE ER HOLD I: De var farlige for voksne og kunne  drepe besteforeldrene! Her snakker vi helsepolitisk skandale. Og nå skal vi kaste barna våre under bussen og gi dem en hasteutviklet vaksine de ikke trenger? Nei, Erna, dette uverdige kaoset kan vi ikke leve i lenger.

Har statsministeren noen gang vært bekymret for vaksineskadene?

På Facebook skriver lege Erling Hilmersen dette:

Over 20000 dødsfall og nesten 2 millioner med vaksineskader er status i Europa etter massevaksinasjonen med såkalt covidvaksine. Å hevde at det  er en tilfeldig sammenheng mellom vaksinasjonene og dødsfall/skader er absurd. Statisk sett er det tilnærmet umulig. I tillegg er dødsfallene og skadene en logisk konsekvens av vaksinenes sammensetning og virkemåte. Mange har advart om dette lenge før massevaksinasjonene startet. Vi ser en nærmest kriminell grov bagatellisering og/eller hemmelighold av bivirkningene. Og nå er man godt i gang med vaksinasjon av ungdom og barn. Det er en gruppe som blir svært lite syke selv om de blir smittet. Risikoen for vaksineskader er den samme som for voksne. I tillegg er det godt dokumentert at naturlig immunitet erhvervet gjennom naturlig smitte er sterkere, bredere og lengrevarende enn vaksineindusert immunitet. Det som skjer bør karakteriseres som grovt kriminelt. Folk villedes av falske opplysninger og direkte løgner,men de skjønner det ikke.

Les meldinger om mulige vaksineskader etter koronavaksinen her.

Hør podcast med Kjetil Elvevold, Dr. Scient i medisinsk biologi   her

Elvevold har selv forsket på mRNA. Han advarer sterkt om at mRNA-vaksinene ikke nødvendigvis blir værende på injeksjonsstedet, og at de kan gjøre stor skade andre steder i kroppen. Blodpropp, Alzheimer, autoimmune sykdommer og nedsatt immunforsvar er noen av bivirkningene han frykter. Elvevold har flere ganger kontaktet helsemyndighetene for å advare mot massevaksineringen som pågår, men opplever at de fortsetter i like stort tempo.

Skyldig i Grunnlovsbrudd

Erna: Du stiller til valg selv om du er  skyldig i Grunnlovsbrudd. Det er drøyt. Du hadde ikke lov å delegere nedstengingen til helsedirektør Bjørn Guldvog. Den avgjørelsen skulle tas av Kongen i Statsråd. Du gjorde det likevel. Og Guldvog stengte ned landet,og husker ikke hvorfor:  «Postit-lappene han skrev på er borte.»

Meldingene mellom Bjørn Inge Larsen og Guldvog ble i tillegg slettet, som ved et mysterium. Viktige dokumenter var sporløst forsvunnet.

I ethvert annet foretak ville du og Guldvog fått sparken. DERE blir sittende, og oppfører dere skamløst,  som om dere er «kongelige» og pandemiens vinnere. Det er motsatt, dere er en skam for landet. Ta din hatt og gå, og ta med deg resten av hoffet, dere er keiserens nye klær.

Jeg sender spørsmålet i retur, Erna Solberg: Av alt jeg har nevnt her, hva mener du er den største helseskandalen?

Posten under er fra psykolog Christopher Lien, han har skrevet forordet i boken Koronarebellen:

Les også: Derfor sier jeg nei til vaksinen: Jeg lar meg ikke presse ; 5 personlige grunner

Les også: Til ungdommen

Les også: Ja, vi skal reise på ferie igjen; uten vaksine og koronapass!

Les også: Hvorfor er det så viktig å kalle forskning og statistikk for konspirasjonsteorier? Hvorfor skal enhver sann opplysning dysses ned?

Les også: Samfunnet er ikke en pasient (Aftenposten)

Foto: Bildet av Erna er det hun selv brukte da hun svarte meg på Facebook.