Annonse

Erna sendte meg valgbrev i posten. Her svarer jeg: «Du vil ta fra elevene favorittlæreren, nekte dem skolemat som kan utjevne forskjeller og kun bruke pengene på å tvinge lærere til å tilegne seg knusktørr kompetanse. Samtidig vil du ta fra fattige AAP og sosialstønad og gjøre rike rikere. Takk, men nei takk.

  1. Erna vil gjøre skolen tyngre og kjedeligere: All forskning sier at det viktigste for elever er å ha en lærer som ser dem. De slutter grunnet mistrivsel. Erna påstår at å tvinge lærere til å få mer knusktørr kompetanse, er det som vil få ungene våre til å trives bedre på skolen – og gjennomføre skolegangen. Jeg tror henne ikke. Vi husker alle den tørre professoren som ingen orket å følge med på. Vi trenger lærere med sosialkompetanse, som kan data og bruker moderne virkemidler, ikke tørre stivpinner. Og vi trenger flere helsesistaer og miljøarbeidere  – ungdommen skriker etter noen å snakke med!
  2. Erna vil ta fra deg favorittlæreren: Erna har innført høyere krav til kompetanse og vil avskilte dyktige og populære lærere som superlærer Håvard Tjora. Tjora  har hjulpet mange elever som sliter med matte, både gjennom sine populære TV-program og ved kateteret. Han er en av de som i følge Erna ikke lenger er god nok til å undervise i matte og må sette seg på skolebenken igjen. AP er helt i mot dette og vil umiddelbart stoppe avskiltingen av lærerne. Utdanningsforbundet er helt enig. Vinner Høyre, vil det bli lærermangel om noen få år og flere ufaglærte og vikarer i skolen.

  1. Erna sier at gratis skolemat er noe tull. Det til tross for at forskning viser at et gratis skolemåltid kan bidra til å utjevne forskjeller, er godt for miljøet, kan forebygge mobbing og skape sunnere og gladere barn og ungdom som presterer bedre. I Sverige har de hatt varm skolelunsj i årevis. Over grensen er de sjokkert over at vi ikke serverer noe til elever som kommer sultne på skolen uten matpakke. Selv ungdomsskole-elevene forstår vitsen. Selv setter jeg pris på gratis frukt for lærerne – nå er det på tide elevene får noe også.
  2. Erna vil gjøre det vanskeligere å bli lærer: For å bli lærer må du nå fullføre enda et skoleår, slik at utdannelsen tar hele 5 år totalt. Hvorfor? Mange gir opp innen den tid, og velger noe annet. 33 prosent av nyutdannede lærere forsvinner i tillegg ut av skolen etter få år. Høyre krever i tillegg at du må ha 4 i matte for å begynne på studiet! Om du har 6 i norsk, men 3 i matte, kan du ikke bli norsklærer, men du kan bli mattelærer med 3 i norsk. Dette er svært uklokt og frarøver barna våre gode lærere.  AP vil fjerne kravet om 4 i matte, noe som er klokt: Du kan bli verdens beste norsklærer uten 4 i matte.
  3. Erna har strammet inn reglene for AAP slik at flere blir fattige helt uforskyldt. AP vil reversere dette vedtaket, slik at folk som trenger det, blir fulgt opp av Nav og fortsatt får penger til livsopphold, kurs, studier og annet de trenger –  som før.
  4. Erna vil ta fra vanskeligstilte sosialtrygden: Ja, du har hørt Listhaug fremme dette som del av regjeringen: Her må vi bruke pisk, særlig på folk fra Somalia. Vanskeligstilte nordmenn på sosialtrygd vil da også miste pengene. Vi får økt fattighet og større forskjell, noe som gir grobunn for sinne og konflikt. Over 100 000 barn i Norge er allerede rammet og tilhører en fattig familie. De må sikres en verdig oppvekst.
  5. Erna viser svak styring og ledelse i valgkampen: Hun lar Listhaug ture frem med nok et slemt og stygt angrep på asylsøkere i sosiale medier. Når Erna rykker ut og sier hun er i mot, er det tamt, lite troverdig og for sent. Jeg kan ikke ha tillit til henne som noen «landsmoder.» Vi trenger kloke stemmer i den vanskelige innvandringsdebatten – og her bidrar trioen negativt: Tonen er blitt hardere og kaldere, og vi opplever mer fremmedhat og frykt. Amnesty International har offentlig sagt at de mener Listhaug fremtrer som et nettroll. Ikke noe å være stolt av, Erna. 

Anniken Hauglie og Erna Solberg rykket nylig ut med en fake-sak der de prøver å lure velgerne til å tro at de utøver omsorg ved å frata norske innvandrere sosialstønad dersom de nekter å lære seg norsk. Hauglie fratar stadig flere nordmenn AAP og sosialhjelp og prøver å ro seg i land med denne bløffen. 

Voksne innvandrere har allerede strenge krav og blir trukket i penger dersom de ikke følger skoleprogrammet de er i. At noen trenger mer tid vet vi, og selvsagt er det bra at de som trenger det kan få norskopplæring utover programmet. Det ønsker de selv også: Endel får utvidet hjelp i dagens system. De som ikke får det, er fortvilet. Saken er derfor snudd helt på hodet.

Når endel ikke kommer i jobb, skyldes det feil etternavn i større grad enn at de ikke kan  norsk. Det er få jobber der ute for våre nye innvandrere, dessverre. Her må gjerne Hauglie hjelpe til. Men jeg synes det er drøyt å servere ren løgn til velgerne. 

I tillegg vil Høyre innføre rasisme ved å pålegge innvandrere å kunne norsk like godt som barn født i Norge av norske foreldre og som har gjennomført 10 års skolegang. Skolenes landsforbund raser,

Dette innlegget er delt med Facebook-gruppen Vi som vil kaste regjeringen ved Stortingsvalget 2021

Innlegget er også delt med Facebook-gruppen Arbeiderkamp.

På disse sidene kan du lese flere kommentarer til denne artikkelen. 

Hilsen Tine, listekandidat 33 for AP i Nordre Follo

Les også: AP vant skolevalget

Les også: Sylvi Listhaugs oppskrift til folkehelse: Kreft, diabetes og hjerteinfarkt

Les også: Problematferd i skolen

Les også: Hvilken nytte har innvandrere av norskopplæring, og hvilken samfunnsverdi kan det ha at de læres opp i norsk?

Les også: Sylvi Listhaug: Innvandrere må yte, ikke nyte

Les også. Hjertesukk fra vikaren: En dårlig dag på jobben!

Les også: Kjære Erna: Et destruktivt Nav ødelegger mennesker