Annonse

Erna Solberg må gjøre noe med Nav-systemet

Skandalen: Denne bloggen er en av mine mest delte og leste saker. Jeg trykker det på nytt i lys av NAV-avsløringene den siste tiden. Jeg fikk aldri noe svar, verken fra Erna, Anniken eller Sigrun.

Åpent brev til Erna Solberg

Kopi: Arbeidsminister Anniken Hauglie og NAV-direktør Sigrun Vågeng

Et destruktivt Nav ødelegger mennesker

Jeg skriver dette brevet fordi jeg er rasende over hvordan mennesker behandles i Nav-systemet. Jeg har merket meg at du har sagt at meningsløse Nav-tiltak som å spa grus på Jæren, ikke er godt nok, Erna. Når skal du gjøre noe med det?

Da Tv2 avslørte at Line (på bildet over) og mange andre gruses på arbeidsmarkedstiltak uten å få jobb, lovet Erna bot og bedring. Men ingenting har skjedd. Tre av fire med nedsatt arbeidsevne kommer ikke ut i yrkeslivet ett år etter at de avsluttet tiltak. «Når NAV har brukt nær 60 milliarder kroner uten å lykkes i få folk med nedsatt arbeidsevne ut i arbeidslivet, så er det en ulykke – ikke bare for samfunnet, men også for den enkelte,» skrev Gunnar Stavrum i Nettavisen. Han viser til at Riksrevisjonen slakter Nav, men kommer med tomme ord. Nav kaster bort milliarder uten å hjelpe folk. Les saken her.

Systemet har gått ut på dato. Det er byråkratisk, tungrodd og dårlig fungerende for alle parter. Samtidig er det på høy tid at Nav-ansatte uten kvalifikasjoner ikke lenger skal få lov til å overprøve leger og skrive vedtak på mangelfullt grunnlag. I alle andre jobber ville man fått sparken om man drev hasardspill med andre mennesker på denne måten. I Nav skjer maktovergrep og brukere møtes med manglende respekt uten at det får noen konsekvenser for de som gjør det. Hvordan kan dette være lov?

Det finnes i Nav en ukultur som gjør folk sykere

Brukere føler seg maktesløse og ydmyket i møte med en flerhodet og rigid Nav-demon. Det finnes i Nav en ukultur som er farlig og som gjør mennesker sykere: Utallige er de som forteller at de føler seg helt tomme etter møtene med Nav-ansatte: De blir møtt med arroganse og trusler, de blir mistenkeliggjort og sett ned på.

Nav driver folk til vanvidd. Jeg er rasende fordi Nav ødelegger restarbeidsevne og møter folk med arroganse og absurditet. Jeg er rasende over lang saksbehandlingstid, regelrytteri til det schizofrene, dårlig oppfølging og mangel på sunn fornuft.

Nav hører verken på leger eller advokater, men kun på sine egne. Tvilen kommer ikke tiltalte tilgode slik som i retten. Advokater rapporterer om at deres klienter behandles verre en kriminelle. Leger har mange ganger varslet at det går på helsa løs for deres pasienter.

«En psykiater skrev nylig i Aftenposten at Nav lager en ny gruppe psykiatriske pasienter. Uten penger til livsgrunnlag, blir man psykisk syk.»

Dette er alarmerende. Det skulle ikke vært lov til å frata mennesker penger til livsopphold. Har du lest saken, Erna? Les den på min side her.

«Jeg får noen tusen kroner i måneden i sosialpenger. Det er fryktelig ydmykende,” sa en kvinne jeg intervjuet for et ukeblad. Les om Heidi her.

Javisst er det ydmykende å ikke bli hørt og respektert og bli fratatt AAP og selve livsgrunnlaget uten grunn.» Noe så destruktivt, sa en ekspert på kvinnelidelser da hun ble informert om ståa. Hun ble sinna, og spurte om Nav vil at denne kvinnen og andre som blir fratatt pengene, skal sove på gaten. Vil du det, Erna?

Varsellampen har lyst rødt litt for lenge og det er på høy tid å gjøre noe med det. Snakk med brukerne! Forenkle systemet, spark alle som sitter og snur papirbunker og gjør en dårlig jobb!

«Å si til arbeidsledige at de kan ringe dyrebutikken på hjørnet og spørre om de kan jobbe gratis der, er ikke å gjøre jobben sin – men det motsatte. Altfor mange Nav-ansatte har kommet unna med slik latterlig og nedbrytende oppførsel altfor lenge. Jeg får lyst til å kaste opp når jeg vet hvor mange mennesker de behandler sånn!»

Gjør om Nav til en aktiv jobb-bedrift der de ansatte er eksperter på å finne arbeid – ikke tiltak. Gi utdanning og kurs til arbeidsledige som trenger det. De som ikke kan jobbe, bør raskt utredes og gis annen type støtte i stedetfor AAP. Å frata folk økonomisk stønad til livsopphold, må forbys. Sosialtrygd må avskaffes. Det er en gammeldags ordning som er nedverdigende og ikke Norge verdig.

Utallige tiltak – 3 av 4 får ikke jobb etterpå

TV2 avdekket nylig at det er mange aktører som skor seg på Nav: Din utvikling og andre markedstiltaksbedrifter  flår Nav for milliarder, mens de som sendes på kurs og samtaler, blir gruset og tvangssendt på meningsløse tiltak hvor de mottar luselønn.

Hva er greia, Erna?

Ingunn fra Stavanger ble skuffet over veiledningen hun fikk av Din Utvikling: Hun fikk beskjed om å jobbe i garnbutikk selv om hun har ti tommeltommer og ikke kan noe om håndarbeid og mønstre. Les saken her.

Line Holen som jeg har skrevet om på denne bloggen, måtte spa grus på Jæren for 13 000 kroner i måneden. Les saken her: NAV-galskapen: Line spar grus, det gjør meg rasende!

Senere ble hun sendt på en fjelltopp for å bygge bruer. Les saken her:  Slik gikk det med Nav-Line som måtte spa grus.

Nav sendte henne videre for å rydde på et butikklager klokken 2 om natten, 4 mil unna sine små barn – og kommunalsjefen sa til TV2 at det var helt greit! Da ble jeg  sinna, Erna, gjorde du? Les saken her: Helt greit at en småbarnsmor jobber natta på tiltak – når toget ikke går.

Line var fortvilet etter at kommunalsjefen i hennes kommune gikk ut og sa at det var helt greit for en småbarnsmor å jobbe natta på tiltak – når toget ikke går.

Nav lyver og ydmyker – det må tenkes nytt

Nav løy også for Line, de sa hun kunne vente seg fast jobb her, mens Emil har jobbet i tre år i denne butikken på Nav-tiltak uten å få fast jobb. Han får bare betalt for hver fjerde time han jobber. Les om Emil her.

Nylig sto kvinner fra Somalia frem i Aftenposten og fortalte at de blir sendt på totalt meningsløse kurs som gjør  at de føler seg ydmyket – altså i tråd med det Line og de andre forteller. FAFO-forskere er enig: Nav må tenke helt nytt. Tenk om folk hadde blitt tilbudt å få et fagbrev i stedet for? Les saken her. 

Til tross for langvarige, alarmerende signaler på at Nav-systemet skader mer enn det hjelper, fortsetter regjeringen og arbeidsminister Anniken Hauglie å spy ut milliarder til håpløse tiltak.

«Hva skal til for å snu den negative trenden, Erna? Hvem makter å gå inn å tenke nytt, slik forskere anbefaler.»

Uføretrygd blir en lettelse etter mange års kamp

I gruppen Nav-kamp  og andre FB- grupper som handler om Nav, skriver Nav-ofre daglig om hvordan de blir ydmyket, satt i meningsløse tiltak uten mål og mening som ødelegger og gjør dem sykere. De skriver om Nav som tar fra dem AAP uten varsel, de skriver at de er rasende og fortvilet og  må bruke sine siste penger på advokat. De skriver om Nav som vil teste restarbeidsevnen enda en gang etter 16- år i systemet. De skriver at når de endelig får innvilget uføretrygd så er de lei seg, men lettet over endelig å slippe konstant å bli truet med å bli fratatt rettigheter hvis de ikke gjør som systemet vil.

Norge bruker milliarder av kroner i året på dårlige kurs og meningsløse tiltaksplasser, Erna! Norge lønner utallige Nav-ansatte og Nav-tilbydere som er ukvalifiserte og ikke gjør jobben sin og som skriver absurde vedtak.

«Nav har som før nevnt lite eller ingen kontakt med næringsliv og arbeidsliv, veilederne har lite å tilby og gir brukerne skylden.»

Brukere blir møtt med aggresjon og lite tillit. De blir motarbeidet når det selv prøver å gjøre noe. Brukere som ikke har gjort noe galt kan gå i flere år uten penger fordi Nav-ansatte gjør en dårlig jobb.

Nå må politikerne gå inn og evaluere tiltakene, Erna. Det kan ikke være slik at TV2 og sårbare brukere alene skal avsløre hvor dårlig det står til. Dere som sitter med makten har også et ansvar!

Nav skjelte ut kvinne og fotfulgte henne til legen

Og det er flere skjebner: En bekjent forteller at en saksbehandler har gitt henne en ny tiltaksplan. Et par uker senere ringer en ny saksbehandler hun aldri har snakket med før. Hun truer med å stanse planen og ta fra henne aap  dersom hun ikke snarest kommer i jobb. ”Du kan jobbe mer enn 50 % ,” sier veilederen. Min bekjente sier at det kan hun ikke i følge legen. Veilederen blir sint, skjeller henne ut og forlanger å være med henne til legen. ”Det er så ydmykende,” forteller min bekjente. ”Nav skal være med til fastlegen og høre intime detaljer om hennes sykehistorie.” Hun sier hun skulle ønske at  jeg kunne vært med henne – som advokat.

«Etter møtet med legen forteller min bekjente at verken hun eller legen kom til orde. Kvinnen fra Nav, som virket nervøs, brukte tiden på å ramse opp tillærte fraser.»

Hva skal dette være godt for? Min bekjente er for sliten til å orke å klage via advokat. Hun orker snart ingen ting lenger.

”Hvordan kan Nav ha helt andre regler enn resten av samfunnet?,” spør min bekjente meg. ”Hvorfor er det slik at de kan overprøve fastleger og har lov til å behandle folk med så lite respekt?

Nav-veilederen er som en robot – orker ikke flere møter

En annen bekjent sier: ”Jeg orker nesten ikke å gå på møter med Nav mer. Min Nav-veileder er som en robot, det er ingen tilstede der,” sier hun og peker på hodet sitt. ”Han gjør aldri noe for å følge meg opp eller finne jobber, det er det jeg som må. Hans eneste jobb er å sette navnet sitt på en papir, så er han fornøyd.” Hun orker ikke klage. ”Det kommer til å ta to år, og de vil ikke høre på meg.”

«Etter noen år på harde tiltak, noen av de så tøffe at hun ble sykmeldt, er hun ikke tilbudt jobb – men fratatt alle økonomiske rettigheter.»

En flott norsk kvinne som har gjort alt Nav ba henne om og mere til. For en skam for Norge.

Ble lurt av Nav til å søke falske jobber

En tredje bekjent forteller om da hun ble satt i et tiltak som opplevdes destruktivt. ”På papiret så det bra ut, men da jeg kom dit var det så hindisides all fornuft og verdighet at jeg troppet opp på Nav-kontoret og sa at enten måtte de droppe det ellers så måtte jeg sykemelde meg. Heldigvis tok de til fornuft.” Min bekjente fortalte at på tiltaket satt det en annen dame; hun hadde vært der i flere år uten å gjøre noe eller få tilbud om jobb.” Dette er altså greit for Nav, mens man blir straffet for å prøve å gjøre noe selv?” Denne tredje bekjente har en venninne, høyt utdannet, med ME, som blir lurt av Nav til å søke fiktive jobber:

”De ber henne ringe den og den bedriften og når hun gjør det, så trenger de ingen”. Rent lureri, med andre ord.

Det er på tide å lytte til brukerne og se ressursene de har og finne en helt ny metode.

Når skal du trå til, Erna? Line på Jæren er fortsatt arbeidsledig etter å ha spadd grus som en moderne Askepott. Nå lurer hun på om du ville vært villig til å ta denne jobben selv?

Du har ikke svart.

Note: Line skaffet seg tilslutt jobb selv i en lekebutikk på Jæren og har det bra. Les om Lines nye liv her.

Her har jeg samlet noen gode innlegg om hvordan NAV behandler mennesker.

Nav kaster bort milliarder uten å hjelpe folk. Les saken her.

Riksrevisjonen slakter både Nav og arbeidsdepartementet. Alt de får er en kølapp. Les saken her. 

Hadia Tajik krever at Nav-systemet endres. Les saken her.

Somaliske kvinner slår tilbake: Bruk oss, sier de. Les saken her.

Nav gjør folk sykere, innrømmer Nav-ansatt i bok. Les saken her.

Nav ødelegger restarbeidsevnen til folk, sier psykolog. Les saken her.

Han tok sitt eget liv på grunn av Nav. Les saken her.

Politimann møtte marerittet i Nav. Les saken her.

Nav-kurs reduserer sjansen for å få jobb. Les saken her.

Du gjør meg sjuk, Nav. Mann forteller at vondt ble verre. Les saken her.

Nav suger krefter, forteller utmattet kvinne. Les saken her.

Skal vi la Nav ødelegge menneskeliv? Les blogg her.

De som fatter vedtak i Nav må være kompetente. Les saken her.

Fastleger føler seg overprøvd av Nav. Les saken her.

Nav er ikke rigget for høyt utdannede mennesker. Les saken her.

Heidi blir mistrodd. Du kan ikke se hva som feiler Heidi. Les saken her.

Cathrine er Me-rammet og svært syk. Det synes ikke utenpå. Les saken her.

Det vanskelige livet med Nav fra erlik-Oslo. Les saken her.

 

«Spytt ut – og fortell om dine erfaringer: Er Nav en destruktiv demon, eller overdriver jeg?»