Krenkelser og såret selvfølelse kan utløse psykosen

Forut for akutte paranoide psykoser er det ofte en markert stressreaksjon. Krenkelse eller såret selvfølelse (narsissistiske krenkelser) er ofte sentralt. Dette kan utløse et sinne som hen opplever som uforenlig med sitt eget selvbilde. «Løsningen» kan bli at sinnet projiseres over på andre. Personen kan være så sint på andre at det oppleves som truende, men opplever selv at andre er så sinte på en at det er farlig. Vrangforestillingene kan speile konflikter og problemer som forelå før psykosen.

Behandling: Innleggelse i sykehus for å skjerme pasienten, psykologisk støtte og medikamenter (antipsykotika.)

Kilde: Store medisinske leksikon.

Les også: